KINEZIS IT SERVICES

JUŻ PONAD 20 LAT WSPIERAMY SEKTOR OCHRONY ZDROWIA OFERUJĄC KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ZAPEWNIAMY USŁUGI I KONSULTACJE W ZAKRESIE OFERTOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ROZLICZEŃ, REALIZACJI KONTRAKTÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA WSKAZUJEMY FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA, DOSTARCZAMY I WDRAŻAMY DEDYKOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE STANOWIĄCE W DZISIEJSZYCH CZASACH NIEODZOWNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ POMAGAMY NASZYM KLIENTOM BUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT

 • Adres:
  UL. OSTROWSKIEGO 30
  53-238 WROCŁAW
 • Tel.: +48 501 461 115

 • NIP: 8941353284

SERWIS

 • Tel.: +48 570 324 582

OFERTA

 

MONITOROWANIE W OBSZARZE

 • REALIZACJI I ROZLICZANIA UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA W ZAKONTRAKTOWANYCH RODZAJACH I ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
 • POPRAWNOŚCI DANYCH STATYSTYCZNYCH I ROZLICZENIOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA ORAZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WE WŁAŚCIWYCH ROZPORZĄDZENIACH I ZARZĄDZENIACH
 • TERMINOWOŚCI WYSYŁKI OBEJMUJĄCEJ INFORMACJE O PIERWSZYCH WOLNYCH TERMINACH, DANYCH STATYSTYCZNYCH I LIST PESELOWANYCH KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W ZAKRESIE WYMAGANYM DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SPRAWOZDAWCZYM
 • ELEKTRONICZNYCH APLIKACJI ORAZ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY, SZOI, AP-KOLCE, ...)
 • BŁĘDÓW, OSTRZEŻEŃ, INFORMACJI W ZAKRESIE PROBLEMÓW PRZY WALIDACJI I WERYFIKACJI DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH
 • OGŁOSZEŃ I KOMUNIKATÓW ORAZ INFORMOWANIE PODMIOTU O ZMIANACH LEGISLACYJNYCH/NOWELIZACJACH W ROZPORZĄDZENIACH MINISTRA ZDROWIA I ZARZĄDZENIACH PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ZAKRESIE POSIADANYCH UMÓW

 

WSPARCIE W PROCESIE

 • PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI STATYSTYCZNEJ, ROZLICZENIOWEJ ORAZ KOREKT MEDYCZNYCH, ZGŁASZANIA ZMIAN W ZAKRESIE POTENCJAŁU PODMIOTU I ZWIĄZANYCH Z TYM WNIOSKÓW ANEKSOWYCH DO UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
 • PRZYGOTOWYWANIA PISM I KORESPONDENCJI DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA, W TYM KWARTALNYCH WNIOSKÓW BILANSUJĄCYCH LUB O ZAPŁATĘ NADWYKONAŃ
 • PRZYGOTOWYWANIA INFORMACJI I DANYCH DO WYMAGANEJ PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ORAZ MINISTERSTWO ZDROWIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ
 • PRZYGOTOWYWANIA OFERT DO OGŁASZANYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA POSTEPOWAŃ KONKURSOWYCH
 • ANALIZY RYNKU MEDYCZNEGO POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI ORAZ ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W INNYCH RODZAJACH I ZAKRESACH
 • REPREZENTOWANIA PODMIOTU W KONTAKTACH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ELEKTRONICZNEJ, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH, NEGOCJACJI I PODPISYWANIA UMÓW, ANEKSÓW ORAZ SKŁADANIA I ODBIERANIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH
 • ZGŁASZANIA DOSTAWCOM UWAG I BŁĘDÓW W DZIAŁANIU UŻYTKOWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ SUGESTII POPRAWIAJĄCYCH I ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH FUNKCJONALNOŚĆ

 

KONSULTACJE W ZAKRESIE

 • DODATKOWYCH RAPORTÓW, ZESTAWIEŃ I ANALIZ NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH I ROZLICZENIOWYCH W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
 • OPTYMALIZACJI WYKONANIA I BILANSOWANIA REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
 • ROZWOJU UŻYTKOWANYCH PRZEZ PODMIOT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, KONIECZNOŚCI ICH MODERNIZACJI LUB WYMIANY NA INNE, ZGODNE Z PROFILEM PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
 • WYBORU, INSTALACJI, WDROŻEŃ, OBSŁUGI DODATKOWYCH APLIKACJI I SYSTEMÓW ORAZ NOWYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

FORMULARZ

  ____   ___  _____    _ 
 / __ \  / _ \ |_  _|   | |
 | | | | | | | |  | |    | |
 | | | | | | | |  | |  _  | |
 | |__| | | |_| | _| |_ | |__| |
 \____/  \___/ |_____| \____/